Ogłoszenia bieżące

INFORMACJE NA WRZESIEŃ

  • 13.09. - ostatni dzień zapisywania dzieci na zajęcia dodatkowe /w grupie,
  • 16.09. - pierwsze zajęcia z gimnastyki korekcyjnej,
  • 18.09. - koncert edukacyjny pt. „Mały słonik” - fagot,
  • 20.09. - wycieczka do lasu /Biedronki, Gwiazdki i Słoneczna Zerówka/,
  • 24.09. - Teatr Eden „Zagubiona owieczka”,
  • 30.09. - pierwsze zajęcia z języka angielskiego i katechezy,