Ogłoszenia bieżące

OGŁOSZENIA NA LUTY

  • 12.II. – bal karnawałowy pt. „Różne dzieci są na świecie”. Jak zwykle jest to u nas bal tematyczny. Dzieci przebierają się za dzieci z różnych kontynentów. W strojach bawią się cały dzień.
  • 14.II. koncert edukacyjny pt. „Bałwan i spółka” – flet,
  • 17.II. - Msza Święta przedszkolna,
  • 20.II. – Msza Święta za wstawiennictwem bł. Assunty (dla chętnych),
  • 27.II. – warsztaty teatralno–biblijne z „Jasiem Pociechą” pt. „Przypowieść o Dobrym Pasterzu”,
  • 28.II. – zebranie dla rodziców,
  • Przegląd piosenek i wierszy „Podróże małe i duże” ZGŁOSZENIA DO 8.III. WŁĄCZNIE
  • 12.III. – przegląd piosenek i wierszy „Podróże małe i duże” /Słoneczna i Gwiazdkowa Zerówka/,
  • 13.III. – przegląd piosenek i wierszy „Podróże małe i duże” /Biedronki i Krasnalki/,


Rekrutacja na rok 2019/2020:

Dzieci aktualnie chodzące

Jeśli Państwo chcą, żeby dziecko w przyszłym roku kontynuowało edukację w naszym przedszkolu, należy ten fakt zgłosić pisemnie. Kartę zgłoszenia można pobrać w grupie i tam należy ją oddać wypełnioną w dniach 1 - 15.II.2019r.

Rodzeństwo dzieci aktualnie chodzących

Jeśli mają Państwo młodsze dziecko, które chcą zapisać do grupy 3-latków, to kartę zgłoszenia można pobrać w grupie starszego dziecka i oddać wypełnioną w dniach 1 - 15.II.2019r. Prosimy też zapisać się na rozmowę na liście wyłożonej w kancelarii.

Nowe dzieci

Zebranie informacyjne dla innych rodziców, zainteresowanych zapisaniem dziecka do naszego przedszkola - 4.III.2019 r. godz.18. Zapisy dotyczą dzieci do wszystkich grup wiekowych.

Zerówka

Z obecnej Gwiazdkowej Zerówki 6-latki pójdą do I klasy, a 5-latki do Zerówki. Dzięki temu będziemy mieć kilka miejsc wolnych w przyszłorocznej Zerówce. Może ktoś z Państwa znajomych, mających dziecko w innym przedszkolu, będzie chciał je posłać do przedszkolnej, a nie do szkolnej Zerówki.

Zapraszamy!

Zapisy w lutym w kancelarii, we wtorki 15.30-16.30 lub na zebraniu 4.III,2019r., informacje również telefonicznie.