Misja Przedszkola

 • szczególna troska o rozwój dziecka w sferze duchowej, intelektualnej, fizycznej, emocjonalnej i społecznej w klimacie życzliwości i miłości,
 • pomoc rodzicom w wychowaniu dzieci do żywej wiary i w duchu wartości chrześcijańskich,
 • podejmowanie twórczego dialogu z rodzicami w procesie wychowania,
 • promowanie wartości rodziny,
 • zwracanie uwagi na kształtowanie postaw patriotycznych,
 • dobre przygotowanie dziecka do szkoły,
 • stwarzanie sytuacji, w których dziecko poznaje swoją wartość w odniesieniu do Boga i drugiego człowieka, m.in. poprzez rozwijanie różnorodnych zainteresowań i umiejętności, poznawanie Boga i Jego obecności w życiu człowieka, uwrażliwianie na inność i chęć niesienia pomocy.


Podstawowe informacje o Przedszkolu

 • Jest wpisane do ewidencji placówek niepublicznych Miasta Piastowa.
 • Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
 • Jest otwarte od 7.00 do 16.45. W ciągu roku pracuje wg terminarza szkolnego.
 • Prowadzi roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
 • Zapewnia dzieciom trzy posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek.
 • Jest dobrze wyposażone w zabawki, pomoce dydaktyczne, sprzęt, meble, zaplecze gospodarcze… Posiada własny plac zabaw dla dzieci.


Oferta edukacyjna

Programy nauczania w naszym Przedszkolu obejmują realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego opracowanej przez MEN i są to:

 • Program „Rośnij z Didasko” R. Folejewska,
 • Program „Nasze przedszkole” M. Kwaśniewska, W. Żaba-Żabińska,
 • Program „Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska,
 • Program adaptacyjny „Wesoły przedszkolak”,
 • Program wychowawczy,
 • Program katechetyczny archidiecezji warszawskiej.

Ponadto w naszym Przedszkolu

 • raz w miesiącu spotykamy się z dziećmi i Rodzicami na wspólnej Eucharystii,
 • organizujemy dla Rodziców spotkania mające na celu formację duchową, psychologiczną, pedagogiczną,
 • organizowane są wyjazdy rodzinne, pikniki,
 • mają miejsce uroczystości dla Rodziców i z Rodzicami,
 • są „dni otwarte”, czyli indywidualne rozmowy z Rodzicami o dziecku,
 • Rodzice przygotowują dla dzieci przedstawienia teatralne,
 • spotykamy się z absolwentami przedszkola,
 • utrzymujemy kontakt z Przedszkolem w Demokratycznej Republice Kongo i w Mauretanii, organizujemy loterie misyjne,
 • Rodzice aktywnie włączają się w codzienne życie Przedszkola.


Zajęcia dodatkowe

 • gimnastyka korekcyjna,
 • zajęcia sportowe,
 • zajęcia umuzykalniające,
 • język angielski,
 • zajęcia logopedyczne.

„Dodatkowe” atrakcje

 • koncerty edukacyjne,
 • teatrzyki w przedszkolu,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • udział w konkursach, przeglądach, wystawach,
 • świętowanie urodzin/imienin dziecka,
 • różnorodne wycieczki,
 • wizyty w teatrach, muzeach, galeriach.


Przedszkolne uroczystości

 • pasowanie na przedszkolaka,
 • spotkanie ze św. Mikołajem,
 • jasełka i spotkania opłatkowe dla Rodziców,
 • przedszkolna wigilia,
 • święto Babci i Dziadka,
 • bal karnawałowy,
 • święto Mamy i Taty,
 • Dzień Dziecka,
 • zakończenie roku przedszkolnego.